Bugarttia Privacy Policy

Via deze Privacyverklaring die van toepassing is op onze Website, willen wij duidelijk aangeven wat wij met uw persoonlijke gegevens doen, deze worden verzameld of ontvangen van iedere bezoeker van onze website.

Hieronder wordt omschreven hoe wij uw persoonsgegevens kunnen verzamelen of ontvangen, welke soorten persoonsgegevens we kunnen verzamelen, hoe wij deze gegevens gebruiken, verspreiden en beschermen, hoelang we deze gegevens bewaren, wat uw rechten zijn en hoe u contact met ons kunt opnemen naar aanleiding van ons privacybeleid.

Wanneer u onze website bezoekt als Sales rep. dan verzoeken wij u ons Privacybeleid voor Members te raadplegen. Hierin vindt u nadere informatie over hoe we persoonsgegevens van anderen dan Websitebezoekers kunnen verzamelen en gebruiken

U kunt cookies uitschakelen via uw browserinstellingen. (Kijk bijvoorbeeld in de “Voorkeuren” of “Internetopties” van uw browserprogramma.) Wanneer u het gebruik van cookies uitschakelt, is het echter mogelijk dat sommige functies op de Website niet goed werken. De persoonsgegevens die we wel kunnen verzamelen Informatie verzamelen over uw websitegebruik, IP-adres Browsertype en besturingssysteem. Ook kunnen we, om uw online aankopen te verwerken, Uw betalingsgegevens verzamelen Informatie over uw productvoorkeuren en koopgedrag. Daarnaast kunnen we uw contactgegevens verzamelen, zoals uw naam, e-mailadres, adres, telefoonnummer en faxnummer. U kunt ook vrijwillig andere gegevens verstrekken, in verband met uw vragen of opmerkingen. We adviseren u echter om niet meer persoonsgegevens over uzelf te verstrekken dan nodig is om een passend antwoord op uw vragen of opmerkingen te geven. Wat kunnen wij met uw gegevens Uw persoonsgegevens kunnen worden gebruikt om uw online aankopen te verwerken u in contact te brengen met onze de juiste personen binnen onze organisatie, om onze website te verbeteren en problemen met onze servers te diagnosticeren. Uw persoonsgegevens zijn veilig en worden niet gedeeld met anderen Bugarttia zal uw persoonsgegevens niet verkopen, verhuren of verhandelen. Bugarttia zal uw persoonsgegevens alleen verstrekken aan: · Andere onderdelen binnen de Bugarttia groep waaraan het redelijkerwijze noodzakelijk of wenselijk is om persoonsgegevens te verstrekken; · Bugarttia Sales rep. om communicatie mogelijk te maken met betrekking tot advies en bestellingen, informatie over de zakelijke mogelijkheid · overheidsinstanties of derden, indien wettelijk vereist of in alle redelijkheid noodzakelijk om de rechten, eigendom en veiligheid van anderen of onszelf te beschermen. Bescherming van uw gegevens We onderhouden passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onbedoelde, illegale, of ongeautoriseerde vernietiging, verlies, wijziging, toegang, bekendmaking of gebruik. Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren We bewaren persoonsgegeven zolang als nodig om het doel waarvoor we ze hebben verzameld te bereiken, tenzij de wet anders voorschrijft. Herziening Privacyverklaring Bugarttia behoudt zich het recht voor deze Website Privacyverklaring op elk gewenst moment te wijzigen. Indien wij wijzigingen aanbrengen zullen wij de datum van inwerkingtreding aanpassen en deze wijzigingen zullen gelden vanaf het moment dat de gewijzigde Privacyverklaring wordt gepubliceerd. We raden u aan de Privacyverklaring op deze Website regelmatig te raadplegen.

Wat verzamelen wij aan gegevens

Mailadressen, telefoonnummers of online formulieren. Onze website heeft de mogelijkheid cookies of vergelijkbare technologieën te gebruiken om bepaalde informatie te verzamelen over het gebruik van de Website. Wanneer u onze Website opent, bekijkt of gebruikt u de site. Een cookie is een gegevensbestand dat op een computer of mobiel apparaat wordt geplaatst, wanneer deze worden gebruikt om websites te bezoeken. Wij stellen derden niet in staat om cookies op uw apparaat te plaatsen. De onderstaande tabel geeft een overzicht van de cookies die we kunnen gebruiken en waarom we ze gebruiken

Cookies

Om onze website optimaal te laten functioneren zijn de volgende cookies noodzakelijk.

COOKIE name Omschrijving

CART

de inhoud van de winkelwagen

CATEGORY_INFO

Bewaard de pagina categorie, zodat zoeken sneller gaat

CURRENCY

Je keuze voor de munteeiheid

CUSTOMER

Een beveiligde database met jouw ID gegevens 

EXTERNAL_NO_CACHE

Een indicatie of caching wel/niet aanstaat

FRONTEND

Uw sessie-id op de server

GUEST-VIEW

Dit geeft de gast de mogelijkheid om een order te veranderen

LAST_CATEGORY

De laatste categorie die je bezocht hebt

LAST_PRODUCT

Het laatste product wat je bezocht hebt

NEWMESSAGE

Indicatie of er een nieuw bericht is ontvangen

NO_CACHE

Indicatie of het is toegestaan om cache te gebruiken

PERSISTENT_SHOPPING_CART

Een link naar de info, mbt je shopping verleden en vragen die je eerder gesteld hebt

POLL

Jouw gegevens mbt en vragenlijst die je eerder hebt ingevuld

POLLN

Informatie over welke vragenlijsten je hebt ingevuld

STF

Een lijst met aanbevelingen aan vrienden

USER_ALLOWED_SAVE_COOKIE

Of je hebt toegestaan dat wij cookies gebruiken

VIEWED_PRODUCT_IDS

Het product dat je het laatst hebt bekeken

WISHLIST

Je wenslijst

WISHLIST_CNT

Het aantal producten inz je wenslijst

U kunt cookies uitschakelen via uw browserinstellingen. (Kijk bijvoorbeeld in de “Voorkeuren” of “Internetopties” van uw browserprogramma.) 
Wanneer u het gebruik van cookies uitschakelt, is het echter mogelijk dat sommige functies op de Website niet goed werken.

Beveiliging

We onderhouden passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onbedoelde, illegale, of ongeautoriseerde vernietiging, verlies, wijziging, toegang, bekendmaking of gebruik.

Bugarttia zal uw persoonsgegevens niet verkopen, verhuren of verhandelen. Bugarttia zal uw persoonsgegevens alleen verstrekken aan:

·         Andere onderdelen binnen de Bugarttia groep waaraan het redelijkerwijze noodzakelijk of wenselijk is om persoonsgegevens te verstrekken;

·         Bugarttia Sales rep. om communicatie mogelijk te maken met betrekking tot advies en bestellingen, informatie over de zakelijke mogelijkheid

·         Overheidsinstanties of derden, indien wettelijk vereist of in alle redelijkheid noodzakelijk om de rechten, eigendom en veiligheid van anderen of onszelf te beschermen.

Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren

We bewaren persoonsgegeven zolang als nodig om het doel waarvoor we ze hebben verzameld te bereiken, tenzij de wet anders voorschrijft.

Herziening Privacyverklaring

Bugarttia behoudt zich het recht voor deze Website Privacyverklaring op elk gewenst moment te wijzigen. Indien wij wijzigingen aanbrengen zullen wij de datum
van inwerkingtreding aanpassen en deze wijzigingen zullen gelden vanaf het moment dat de gewijzigde Privacyverklaring  wordt gepubliceerd.
We raden u aan de Privacyverklaring op deze Website regelmatig te raadplegen.